Americká ruleta

Americká ruleta má 38 dílků. Čísla 1 až 36, číslo 0 a dvojitou nulu 00. Pravidla jsou stejná jako u Evropské nebo Francouzské rulety. Cylindr je označen čísly od 1 do 36 a čísly „0“ a „00“. Čísla na cylindru mají červenou nebo černou barvu, čísla „0“ a „00“ jsou zelené. Existuje několik typů ruletových sázek seskupených do dvou kategorií: vnitřní a vnější sázky. Každá sázka pokrývá různou sadu čísel a má jinou distribuci.

Americká ruleta

Pravidla sázení

Existuje několik typů ruletových sázek seskupených do dvou kategorií: vnitřní a vnější sázky. Každá sázka pokrývá různou sadu čísel a má jinou distribuci.

Označení Vsadit Popis
Vnitřní sázky
1 Přesné Žeton lze vsadit pouze na jednotlivé číslo, včetně nuly (0) a dvou nul (00). Žeton se položí přímo na jednotlivé číslo.
2 Rozdělená sázka Žeton lze vsadit pouze na jakákoliv dvě sousedící čísla, položením na čáru, která je dělí. Pamatujte, že žeton lze položit také na čáru dělící nulu (0 a dvojitou nulu (00), 0 a 1, 2 a 0, 00 a 2 či 00 a 3.
3 Sázka na uličku Sázky na uličku pokrývají tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru ruletového stolu, vedle odpovídající řady tří čísel. Všimněte si, že sázky na uličku lze umístit také na 0,1 a 2; 0, 00 a 2 a dále 00, 2 a 3.
4 Rohová sázka Rohové sázky pokrývají čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík čtyř čísel.
5 Vsadit na pět Sázka na pět pokrývá tato čísla: 0,00, 1, 2 a 3. Žeton se položí na vnější ohraničení ruletového stolu, mezi 0 a 1
6 Vsadit na řadu Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tj. šest různých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na nejbližší ohraničující čáru ruletového stolu, kde ji protíná čára oddělující dvě řady
Vnější sázky
7 Vsadit na sloupec Na krátké straně ruletového stolu, kde jsou tři pole označená 2 ku 1. Sázka položená do jednoho z těchto polí označuje všech dvanáct čísel nad ním (kromě 0 a 00)
8 Vsadit na tucet Sázka vložená na jedno ze tří polí označených 1. 12, 2. 12 nebo 3. 12 označuje dvanáct čísel.
9 Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá a Nízká/Vysoká Sázka položená do jednoho z polí na dlouhé straně stolu pokrývá polovinu čísel ruletového stolu (kromě 0 a 00). Každé pole pokrývá 18 čísel.
Výhry
Žeton pokrývá Vsadit Výhry
1 číslo Přesné 35 ku 1
2 čísel Rozdělená sázka 17 ku 1
3 čísel Vsadit na uličku 11 ku 1
4 čísel Rohová sázka 8 ku 1
5 čísel Vsadit na pět 6 ku 1
6 čísel Vsadit na řadu 5 ku 1
12 čísel Vsadit na tucet nebo na sloupec 2 ku 1
18 čísel Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá nebo Nízká/Vysoká 1 ku 1

Americkou ruletu si můžete zahrát v casinech, která jsme pro Vás pečlivě vybrali.

Další zajímavé články