Evropská ruleta

Evropská ruleta má 37 dílků. Čísla 1 až 36, číslo 0. Pravidla jsou stejná jako u Americké nebo Francouzské rulety. Cylindr je označen čísly od 1 do 36 a číslem „0“. Čísla na cylindru mají červenou nebo černou barvu, číslo „0“ je zelené. Existuje několik typů ruletových sázek seskupených do dvou kategorií: vnitřní a vnější sázky. Každá sázka pokrývá různou sadu čísel a má jinou distribuci.

Evropská ruleta

Evropská ruleta – Ruletový stůl je rozdělen na různé části – jednotlivá čísla a sázky na skupiny. Sázky na jednotlivá nebo sousedící čísla nebo malé skupiny čísel se nazývají ‚inside sázky‘, zatímco sázky zahrnující skupiny dvanácti nebo osmnácti čísel (např. červená, lichá čísla atd.) jsou známy jako ‚outside sázky‘.

Pravidlo „La Partage“ ve hře Roulette vám nabízí příznivé hráčovy výherní kurzy: Pokud se kolo zastaví na nule, ztratíte pouze 50% stejných peněžních sázek.

Cíl
V evropské ruletě se hráč snaží předpovědět, v kterém číslovaném okénku na cylindru kulička skončí.

Pravidla sázení v evropské ruletě

Existuje několik typů ruletových sázek seskupených do dvou kategorií: vnitřní a vnější sázky. Každá sázka pokrývá různou sadu čísel a má jinou distribuci.

Označení Vsadit Popis
Vnitřní sázky
1 Přesné Žeton lze vsadit pouze na jednotlivé číslo, včetně nuly (0). Žeton se položí přímo na jednotlivé číslo.
2 Rozdělená sázka Žeton lze vsadit na jakákoliv dvě sousedící čísla, položením na čáru, která je dělí. Pamatujte, že žeton lze položit také na čáru dělící nulu (0) a 1, 2 a 3.
3 Sázka na uličku Sázky na uličku pokrývají tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru ruletového stolu, vedle odpovídající řady tří čísel. Všimněte si, že sázky na uličku lze umístit také na 0,1 a 2; dále 0, 2 a 3.
4 Rohová sázka Rohové sázky pokrývají čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík čtyř čísel. Můžete také vsadit na 0, 1, 2 a 3 tak, že se žeton se položí na hraniční čáru ruletového stolu, mezi 0 a 1.
5 Vsadit na řadu Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tj. šest různých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na nejbližší ohraničující čáru ruletového stolu, kde ji protíná čára oddělující dvě řady.
Vnější sázky
6 Vsadit na sloupec Na krátké straně ruletového stolu, kde jsou tři pole označená 2 ku 1. Sázka položená do jednoho z těchto dvou polí označí všech dvanáct čísel nad ním (kromě 0).
7 Vsadit na tucet Sázka vložená na jedno ze tří polí označených 1. 12, 2. 12 nebo 3. 12 označuje dvanáct čísel.
8 Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá a Nízká/Vysoká Sázka položená do jednoho z polí na dlouhé straně stolu pokrývá polovinu čísel ruletového stolu (kromě 0). Každé pole pokrývá 18 čísel.
Výhry
Žeton pokrývá  Vsadit  Výhry 
1 číslo Přesné 35 ku 1
2 čísel Rozdělená sázka 17 ku 1
3 čísel Vsadit na uličku 11 ku 1
4 čísel Rohová sázka 8 ku 1
6 čísel Vsadit na řadu 5 ku 1
12 čísel Vsadit na tucet nebo na sloupec 2 ku 1
18 čísel Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá nebo Nízká/Vysoká 1 ku 1

Evropskou ruletu si můžete zahrát v casinech, která jsme pro Vás pečlivě vybrali.

Další zajímavé články