Francouzská ruleta

Francouzská ruleta je ruleta s jednoduchou nulou, která obsahuje 36 čísel a jednu nulu. Ve Francouzské ruletě je šance na výhru vyšší než v evropské nebo americké ruletě, jelikož hráč při sázkách 1:1 ztrácí pouze 50% vsazené částky. Francouzská ruleta má na rozdíl od jiných druhů rulety jinou strukturu plátna. Čísla a šance na výhru se nacházejí na jiných místech.

Francouzská ruleta

Pravidla sázení

Existuje několik typů ruletových sázek. Každá sázka pokrývá různou sadu čísel a má jinou distribuci.

Označení Vsadit Popis
Vnitřní sázky
1 Přesné Žeton lze vsadit pouze na jednotlivé číslo, včetně nuly (0). Žeton se položí přímo na jednotlivé číslo.
2 Rozdělená sázka Žeton lze vsadit na jakákoliv dvě sousedící čísla, položením na čáru, která je dělí. Pamatujte, že žeton lze položit také na čáru dělící nulu (0) a 1, 2 a 3.
3 Sázka na uličku Sázky na uličku pokrývají tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru ruletového stolu, vedle odpovídající řady tří čísel. Všimněte si, že sázky na uličku lze umístit také na 0,1 a 2; 0, 2 a 3.
4 Rohová sázka Rohové sázky pokrývají čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík čtyř čísel. Můžete také vsadit na 0, 1, 2 a 3. Žeton se položí na horní pravou hraniční čáru ruletového stolu, mezi 0 a 3.
5 Vsadit na řadu Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tj. šest různých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru ruletového stolu, kde ji protíná čára oddělující dvě řady.
Vnější sázky
6 Vsadit na sloupec Na krátké straně ruletového stolu, kde jsou tři neoznačená pole. Žetonem položeným do jednoho z těchto dvou polí označíte všech dvanáct čísel nad ním (kromě 0).
7 Vsadit na tucet Můžete vsadit na skupinu dvanácti čísel položením Vašeho žetonu do jednoho ze tří polí označených P12 (rovno 1. 12), M12 (rovno 2. 12) a D12 (rovno 3. 12).
8 Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá a Nízká/Vysoká Sázka položená do jednoho z těchto polí pokrývá polovinu čísel ruletového stolu (kromě 0). Každé pole pokrývá 18 čísel.
Červená/Černá: Položte sázku do pole s červeným nebo černým symbolem.
Sudá/Lichá: Položte sázku do pole označeného PAIR (sudá) nebo IMPAIR (lichá).
Vysoká/Nízká: Položte sázku do pole označeného MANQUE (1-18) nebo PASSE (19-36).
Vyhlásit sázky

Vyhlášení sázek je rovno vsazení v French Roulette. Existuje několik typů. Voisins du zero, Orphelins en plein, Orphelins a cheval a Tiers du cylindre rozdělují kolo do čtyř oblastí. Finales en plein čísla končící stejnou číslicí a Finales a cheval (rozdělená koncová) jsou páry čísel končící stejnými číslicemi. Níže vidíte příklad grafiky, kterou hra používá k oznámení sázek.

Srolováním najdete typy vyhlášení sázek, které chcete podat. Dále rozhodněte o hodnotě žetonů, které pokryjí vaše vyhlášené sázky. Ve výše uvedeném příkladu je Vaše sázka na vyhlášené sázky násobena 9 žetony, výsledná sázka je celkem. Pokud chcete zvýšit svou celkovou sázku vsazením 2 na žeton, jednoduše jednou klikněte na Přidat sázku pro každou jednotku 1, kterou chcete přidat k hodnotě žetonu. Klikněte na Snížit sázku, pokud si přejete snížit sázku vsazenou na každý žeton 1.

Když kliknete na tlačítko Vsadit, na stole se objeví Vaše celková sázka.

Pamatujte, že můžete zvýšit, snížit nebo zrušit své sázky kdykoliv před tím, než se kolo roztočí. Po položení žetonů na stůl je můžete odebrat kliknutím na ně, po jednom, Vaším pravým tlačítkem myši.

Doporučujeme procvičovat vyhlašované sázky offline předtím, že hru budete hrát s opravdovými penězi.

Výsečové sázky

Výsečové sázky pokrývají čísla vedle všech ostatních na ruletovém kole. Pokud byste chtěl vsadit například na číslo 25 plus číslo hned vlevo a číslo hned vpravo od 25 na ruletovém kole, vsadíte sázku na 1-číselné okolí 25, které zahrnuje čísla 2, 25 a 17. Níže vidíte příklad grafiky, kterou hra používá pro výsečové sázky.

Srolováním zvolte číslo a polom rozhodněte o počtu „sousedů“ tohoto čísla (jeden, dva, tři nebo čtyři) chcete zahrnout do své sázky. Dále rozhodněte o hodnotě žetonů, které pokryjí Vaše výsečové sázky. Ve výše uvedeném příkladu je Vaše výsečová sázka 1 násobena 5 žetony, výsledná sázka je celkem 5. Pokud chcete zvýšit svou celkovou sázku vsazením 2 na žeton, jednoduše jednou klikněte na Přidat sázku pro každou jednotku 1, kterou chcete přidat k hodnotě žetonu. Klikněte na Snížit sázku, pokud si přejete snížit sázku vsazenou na každý žeton 1.

Když kliknete na tlačítko Vsadit, na stole se objeví Vaše celková sázka.

Pamatujte, že můžete zvýšit, snížit nebo zrušit své sázky kdykoliv před tím, než se kolo roztočí. Po položení žetonů na stůl je můžete odebrat kliknutím na ně, po jednom, Vaším pravým tlačítkem myši.

Výhry
Žeton pokrývá  Vsadit  Výhry 
1 číslo Přesné 35 ku 1
2 čísel Rozdělená sázka 17 ku 1
3 čísel Vsadit na uličku 11 ku 1
4 čísel Rohová sázka 8 ku 1
6 čísel Vsadit na řadu 5 ku 1
12 čísel Vsadit na tucet nebo na sloupec 2 ku 1
18 čísel Černá/Červená, Sudá/Lichá nebo Nízká/Vysoká Sázky 1 ku 1

Francouzkou ruletu si můžete zahrát v casinech, která jsme pro Vás pečlivě vybrali.

Další zajímavé články